Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

    W maju prosiliśmy wszystkich, w tym również Państwa, o głosowanie na naszą inicjatywę pt. "Ekskluzywna metoda pod polskie strzechy " w konkursie "To Dla Mnie Ważne" organizowanym przez Fundację AVIVA. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli i rodziców oraz wszystkich głosujących, placówka znalazła się na liście zwycięzców. Z ponad 300 zgłoszonych inicjatyw nagrodzono tylko 14. Szkole w Kaznowie przyznano 35 000 zł.

Oddział Montessori     Pieniądze przeznaczyliśmy na pomoce naukowe dla kolejnego oddziału Montessori w naszej szkole. W trakcie wakacji została przygotowana "nowa" sala, uwzględniająca specyfikę oddziału montessoriańskiego. Salę wyposażyliśmy w piękne przedmioty, które uczą dzieci: celowości działania, logicznego myślenia, estetyki i przede wszystkim pociągają do eksperymentowania. Dzięki możliwości zakupu wspaniałych materiałów stworzyliśmy dzieciom otoczenie, które pozwala im na indywidualne uczenie się wg. własnych możliwości i zainteresowań, planowania swoich działań i czerpania radości z nauki. W klasie wszystko jest w zasięgu rąk dziecka. Na odkrytych półkach stoją pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody(...) Tematycznie odpowiadają one obowiązującej podstawie programowej, ale co najważniejsze, znacznie ją rozszerzają. Różnorodność materiału dydaktycznego pozwala na poszerzanie wiedzy przez dzieci zdolne, a jednocześnie umożliwia dzieciom mniej zdolnym opanowanie danej tematyki poprzez możliwość wielokrotnego manipulowania pomocami mniej skomplikowanymi. Dzieci w tym oddziale najczęściej same decydują o wyborze aktywności i rodzaju materiału, z którym pracują, gdyż przyjęta koncepcja Montessori zakłada, że dziecko uczy się najefektywniej w sytuacji, kiedy zajmuje się problematyką, która go w danym momencie interesuje i tak długo, jak tego potrzebuje.

    Aby plany można było wcielić w życie i zorganizować koniecznym stało się opracowanie i złożenie w Kuratorium Oświaty w Lublinie innowacji organizacyjno–metodycznej, której tytuł "Czego nie ma najpierw w zmysłach, tego nie ma później w umyśle" podkreśla kierunek i sens oddziaływań.

    Poza wymienionymi wyżej atutami tej metody, podjęcie decyzji o powołaniu do życia oddziału pracującego metodą Marii Montessori w naszej szkole wiązało się również ze względami demograficznymi i ekonomicznymi. Niezwykłą rzeczą jest to, że przenosząc tę ekskluzywną metodę do naszej szkoły, przyczyniliśmy się do polepszenia warunków nauki naszych uczniów, obniżając jednocześnie koszty jej funkcjonowania o kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie. Wynika to z faktu, iż z dziećmi z trzech roczników pracuje jeden nauczyciel. Organizacja taka pozwala na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych. Jest to także naturalny rodzaj społeczności, jaki spotykamy w codziennym życiu.

    Jesteśmy zafascynowani koncepcją i zbudowani, tym co udało nam się osiągnąć w tym zakresie. Dzieci pracując tą metodą, uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, rozwijają swoje zainteresowania. Nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

   Już po pierwszych miesiącach pracy tą metodą dostrzegamy pozytywne zmiany w zachowaniu dzieci, ich podejściu do nauki i do zdobywania wiedzy. Zaskakujący jest efekt dyscypliny wśród dzieci, dyscypliny, której nie wymusza nauczyciel, tylko środowisko w którym mogą przebywać w naturalny sposób dostarcza poczucie odpowiedzialności za grupę. Dzieci są ciche z wyboru oraz z szacunku dla innych. W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podziękować Fundacji AVIVA za sfinansowanie pomocy oraz wszystkim tym, którzy głosowali na naszą inicjatywę.

DZIĘKUJEMY!

Marta Szklarczyk-dyr. SP w Kaznowie

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi