Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Uchwałą z dnia 21 października 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Dzień Praw Rodziny obchodzony 22 października każdego roku. Posłowie dali wyraz swemu przekonaniu, że misja rodziny we współczesnym świecie powinna być coraz bardziej ceniona i uznawana, a prawa rodziny winny być adekwatne do wyjątkowej misji jaką spełnia każda rodzina, która jest „naturalną i podstawową komórką społeczną”.

Promowanie małżeństwa jako trwałego związku kobiety i mężczyzny będącego zaczynem rodziny, rodzicielstwa i życia rodzinnego, wskazywanie fundamentalnego znaczenia rodziny u początków życia człowieka, w czasie jego trwania, jak i u jego schyłku oraz podkreślanie służebnej roli członków rodziny wobec siebie dla dobra wspólnoty rodzinnej jako całości, jak i dla poszczególnych osób, przyczyni się do pełniejszego zrozumienia i utrwalenia w świadomości społecznej funkcji rodziny i jej roli we współczesnym świecie. Tylko rodziny świadome swych praw i obowiązków są w stanie kształtować Polskę solidarną, zachowującą „pamięć i tożsamość” swego dziedzictwa i właściwie przygotować kolejne pokolenia do wykonywania zadań wobec rodziny, społeczności lokalnej, narodu i państwa.

Tworzenie i respektowanie praw należnych rodzinie, likwidowanie zagrożeń i wspieranie pozytywnych zjawisk winno być przedmiotem codziennej troski wszystkich władz, instytucji i osób odpowiedzialnych za szeroko rozumiane dobro rodziny, a więc jej szczęście zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Najpełniejszy wyraz takiej postawie dał św. Jan Paweł II na którego polecenie Stolica Apostolska przedstawiła Kartę Praw Rodziny w dniu 22 października 1983 roku.

Narodowy Komitet Obchodów Dnia Praw Rodziny zwraca się do wszelkich władz w Rzeczypospolitej Polskiej, a szczególnie do wspólnot i władz samorządowych wszystkich szczebli z apelem, aby obchody Dnia Praw Rodziny stały się istotnym przyczynkiem do budowania społeczeństwa, uznającego, że jego „przyszłość idzie przez rodzinę”. Wyniki działań podjętych w ramach tych obchodów mogą stanowić cenny wkład w przygotowywanie jeszcze lepszych rozwiązań w zakresie stanowienia prawa oraz polskiej polityki rodzinnej i to zarówno na poziomie krajowym jak i na poziomie samorządowym. Apelujemy, aby tej szansy nie zaprzepaścić.

Zachęcamy wszystkich radnych i samorządowe organy wykonawcze, kościoły i organizacje pozarządowe do współorganizowania sesji rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych województw poświęconych percepcji i promocji praw rodziny we wspólnotach lokalnych i regionalnych. Niezwykle istotne jest zdiagnozowanie zagrożeń i wyodrębnienie obszarów, w których władze każdego szczebla winny tak dostosować prawo oraz zakres i metody działań, aby rodziny mogły czuć się coraz bardziej bezpieczne i aby Polacy chętniej zawierali małżeństwa zgodnie z prawem i tradycją zarówno osób wierzących w Boga, jak i niewierzących i aby dobrze wychowane dzieci były gwarancją trwałości bezpiecznego państwa. Spontaniczne tworzenie wojewódzkich (regionalnych), powiatowych, miejskich i gminnych komitetów obchodów Dnia Praw Rodziny może stać się cenną pomocą we właściwym przygotowaniu i przebiegu tych obchodów, które inaugurujemy w 2017 roku, a które będziemy kontynuować w latach następnych. Prosimy o informowanie nas o Państwa przedsięwzięciach i o wszystkich sprawach ważnych z punktu widzenia praw rodziny.

Tadeusz Woźniak

Przewodniczący Narodowego Komitetu Obchodów Dnia Praw Rodziny

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi