Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

   podatki  Gmina Ostrów Lubelski znajduje się na 3 miejscu w kraju pod względem niskich podatków lokalnych w kategorii miast niepowiatowych. Ranking polityki podatkowej gmin za lata 2013-2015 został opublikowany w piśmie samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
W naszej gminie dochody własne otrzymane z podatków stanowią 57,37% dochodów możliwych do zebrania z tego tytułu. Oznacza to, że stawki podatków w uchwałach podatkowych są dużo niższe od maksymalnych stawek wynikających z ustaw, tj. o 42,63%.

    Prowadzimy racjonalną politykę podatkową. Co roku jesienią ustalane są stawki podatkowe na kolejny rok budżetowy, pracują wówczas wszystkie komisje stałe Rady Miejskiej. Brane są pod uwagę różne czynniki: społeczny, dochodowy i inwestycyjny. W ostatnich latach podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportowych nie był podnoszony z jednym wyjątkiem.
W 2014 r. podniesiono podatek od nieruchomości od budynków rekreacyjno-wypoczynkowych. Przemawiał za tym fakt, że uprzednio podatek ten był drastycznie niski w porównaniu do obowiązujących stawek na terenie innych gmin powiatu lubartowskiego o walorach turystyczno-rekreacyjnych. Gmina realizując swoje zadania musi posiadać środki aby rozwijać infrastrukturę turystyczną, zaspokajać rosnące z duchem czasu potrzeby rekreacyjne.

    Stawki podatków w gminie dostosowywane są do zamożności naszych mieszkańców. Teren gminy jest głównie rolniczy, a ubogi rynek pracy w województwie lubelskim decyduje o niskiej zamożności społeczeństwa.
Fakt niskich stawek w podatku od nieruchomości od działalności gospodarczej w naszej gminie ma przede wszystkim pozytywna stronę dla inwestorów. Dodatkowo gmina oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji na okres 2, 3 lub 4 lat, w zależności od ilości utworzonych nowych miejsc pracy (Uchwała Nr VIII/60/15 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji i miejsc pracy).
W podatku od środków transportowych stawki nie są zmieniane od lat. W naszej polityce fiskalnej chcemy być przyjaźni dla rozwoju lokalnych firm transportowych i jesteśmy otwarci na rejestrację nowych. Przykładem tego może być fakt, iż w ostatnim czasie właściciel pojazdów transportowych, dokonując analizy stawek podatku w innych gminach, wybrał naszą jako siedzibę swojej działalności.

   Stosując długoletnią politykę fiskalną zakładamy, że obniżanie górnych stawek podatków, stosowanie zwolnień podatkowych i utrata w ten sposób hipotetycznych dochodów jest rekompensowana w przyszłości w postaci pozyskania nowych inwestorów, efektu dużej ściągalności podatków a co za tym idzie zmniejszenia liczby osób korzystających z pomocy społecznej.

   Naszym priorytetem stało się pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań a nie nadmierne sięganie do portfeli podatników.

źródło "Współnota" tygodnik lokalny

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi