Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Niskie podatki w Gminie

podatki

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Spis rolny przeprowadzany będzie na terytorium RP w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. Spis obejmie zasięgiem równocześnie cały kraj.
INWESTYCJE

Wydarzenia w roku 2020

Wykonawca nowej sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim firma  Geo-Term od  23.09.2020 r. rozpoczyna próby ciśnieniowe oraz dezynfekcję sieci wodociągowej w Ostrowie Lubelskim.Możliwe będą chwilowe spadki ciśnienia wody oraz tymczasowy brak wody. 

Za utrudnienia w dostawie wody przepraszamy.

IMG 20200918 08490718 września 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wólce Starej Kijańskiej, nr 103632L, na odcinku od km 0+319,5 do km 0+767. Województwo Lubelskie reprezentował Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. Na podstawie uchwały Nr CXXXV/2708/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału w 2020 roku środków celowych budżetu Województwa Lubelskiego związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, przyznana została Gminie Ostrów Lubelski dotacja celowa w roku 2020 w kwocie 80 000 zł. Kwota ta stanowi 46,11% kosztów.

Ogólna wartość brutto zadania wynosi:

  • przed przetargiem 282 513,17 zł;

  • po przetargu 185 472,03 zł;

uwzględniając przy tym podział kosztów w rozbiciu na:

  • koszty kwalifikowalne wynoszące 173 485,18 zł;

  • koszty niekwalifikowalne wynoszące 11 986,85 zł.

10 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103626L i 103627L w Rozkopaczewie” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji) stanowił obiekt o wartości: 2 100 193,77 zł (brutto).

Długość przebudowanych dróg wynosi 2987 m w tym droga nr 103626L – 1236 m, droga nr 103627L – 1751 m.

4 września 2020 roku przeprowadzony został odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa dróg gminnych 103616L i 103617L w Kaznowie Kolonii” realizowanej ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Przedmiot odbioru końcowego – przekazania do użytku (eksploatacji), stanowił obiekt o wartości: 1 557 504,45 zł (brutto). Długość przebudowanych dróg wynosi 2369 m w tym droga nr 103616L – 2288 m, droga nr 103617L – 617 m.

 

 

GRYPSY Z CELI ŚMIERCI koncert słowno-muzyczny poświęcony pamięci Łukasza Cieplińskiego odbył się 17 września 2020r. w Sali kinowej ostrowskiego Centrum Kultury.

 Na warstwę słowną złożyły się zapiski z więzienia jakie do swojej żony Jadwigi i syna Andrzeja skierował podpułkownik Łukasz Ciepliński pseudonim "Pług"- dowódca IV komendy zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Żołnierz Wyklęty. Jest to zapis testamentu katolika i patrioty z ponadczasowym, uniwersalnym przesłaniem, chwytający za serce każdego, któremu bliskie są wartości takie jak: "Bóg, honor i ojczyzna". W wydarzeniu udział wzięli: aktor młodego pokolenia Marcin Kwaśny, znany z takich filmów o Żołnierzach Niezłomnych jak: „Historia Roja”, ”Pilecki” czy „Wyklęty” oraz saksofonista, wybitny muzyk i kompozytor Marcin Świderski. Muzyka film pt Ulica.
Łukasz Ciepliński, niezłomny dowódca AK i WiN, walczył z Niemcami, a następnie z sowieckim okupantem, więzień komunistycznej katowni, zamordowany strzałem w tył głowy przez komunistów, symbol nieugiętej postawy wobec komunistycznej władzy. Pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Postać Łukasza Cieplińskiego znalazła się na marginesie historii, dlatego ważnym jest nauczanie i przypominane o tych, zapomnianych żołnierzach, którzy stawiali zbrojny opór przeciwko komunistycznemu zniewoleniu i sowietyzacji Polski.

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że od 21 września 2020 roku rozpocznie się wymiana czynnika solarnego w instalacjach solarnych zamontowanych w 2014 roku w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wykonawcą jest PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina.

Po wykonaniu powyższych czynności serwisowych zostaną rozpoczęte czynności zmierzające do przeniesienia prawa własności do instalacji solarnej na rzecz Mieszkańca.

16.09.2020 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelski podpisano umowę z PRO-ENERGIA Agnieszka Ostrowska-Kostow z Lublina na wymianę czynnika solarnego w 506 instalacjach solarnych zamontowanych w ramach projektu „Ochrona środowiska naturalnego w Gminie Ostrów Lubelski poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”.

Wartość umowy: 128 535,00 zł.

Termin wykonania: 60 dni.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi