Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2021

Zakres działania gminy obejmuje wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.Gmina realizuje zadania własne, zadania470px Ostrów Lubelski gmina location map zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania publiczne powierzone w drodze zawartych porozumień. Do zadań własnych gminy należy: dbałość o porządek publiczny, bezpieczeństwo, oświatę, kulturę, infrastrukturę, pomoc społeczną, ochronę środowiska, zagospodarowanie przestrzenne. Natomiast zadania zlecone przez administrację rządową dotyczą: spraw obywatelskich, stanu cywilnego, wyborów i obronności.

W systemie Gminnej Ewidencji Ludności w okresie od początku do końca 2020 r. liczba mieszkańców w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 37 osób, przez co na 31 grudnia 2020 r. wynosiła 5230 osób, w tym 2 665 kobiet i 2 565 mężczyzn.


   W odniesieniu do poszczególnych kategorii wiekowych przedstawiała się następująco:
   • liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) wynosiła 920 osób,
     w tym 473 kobiet i 447 mężczyzn,
    • liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosiła 3 141 osób,
     w tym 1 429 kobiet (18-60 lat) i 1712 mężczyzn (18-65 lat),
    • liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym wynosiła 1 169 osób,
     w tym 763 kobiet (61 i więcej lat) i 406 mężczyzn (66 i więcej lat).

 Na początku 2020 r. na terenach miejskich mieszkało 2 076 osób, a na terenach wiejskich 3 154 osób.
 Na koniec 2020 r. dane statystyczne przedstawiały się następująco:
• urodziło się w gminie 52 dzieci, w tym 27 dziewczynek i 25 chłopców,
• zmarło 95 osób, w tym 41 kobiet i 54 mężczyzn.

Stan cywilny w 2020 r. zmieniło poprzez:
• małżeństwo - 48 osób, w tym 23 panny i 25 kawalerów,
• rozwód -11 osób,
• zgon współmałżonka - 28 osób, w tym 25 wdów i 3 wdowców.

Przyrost naturalny na początek 2020 r. kształtował się na ujemnym poziomie. Liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 43 osoby. Saldo migracji w naszej gminie na koniec 2020 r. wynosiło +2  tj.  (liczba osób zameldowanych w stosunku do wymeldowanych).


PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANO DLA GMINY OSTRÓW LUBELSKI !

W 2020 roku Gmina Ostrów Lubelski pozyskała 11 421 146,08 zł środków ze źródeł zewnętrznych, w tym: na inwestycje      11 127 462,98 zł, na wydatki bieżące: 293 683,10 zł. W stosunku do roku 2019 kwota pozyskanych przez Gminę dodatkowych środków do budżetu jest wyższa o ponad połowę.

Czytaj więcej: CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?

Dar krwi to największy dar serca, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Dlatego właśnie członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Lubelskim bez chwili zawahania podjęli decyzję, by w przeddzień Walentynek zorganizować akcję pobóru krwi. I właśnie z tego powodu 13 lutego przed budynkiem Centrum Kultury rozbrzmiala muzyka, która wydawać by się mogło przyciągnęła tyle osób. To jednak nie zasługa radosnych dźwięków, tylko cudowni ludzie i potrzeba troski o drugiego człowieka, którą noszą w swoich sercach sprawili, że zebraliśmy aż 13,5 litra krwi. Tak, tak, tego dnia personel medyczny zarejejestrował 39 osób deklarujących chęć oddania krwi, 30 osób zostało dawcami, w tym aż 16 po raz pierwszy. Trzeba przyznać, że to był jeden z najpięknieszych sposobów na powiedzenie drugiemu człowiekowi KOCHAM. Mamy nadzieję, że ten czyn wykonany w kierunku nieznanych naszym dawcom osób, stanie się wzorem i impulsem budzącym potrzebę pomocy u innych. Wszystkim, którzy zdeklarowali chęć udziału w akcji z całego serca dziękujemy.

Organizacja tego działania z pewnością nie poszła by tak sprawnie, gdyby nie ogromne zaangażowanie osób, które postanowiły wesprzeć nasze działanie. Jesteśmy Wam wszystkim ogromnie wdzięczni. Mamy nadzieję, że zobaczymy się na naszej kolejnej akcji, która odbędzie się 28 sierpnia 2021r. oczywiście w niezawodnym Centrum Kultury. Chyba nie da się lepiej zakończyć sezonu wakacyjnego, jak przez okazanie miłości i zrobienie czegoś dobrego dla porzebujących pomocy. Przyłącz się do nas, zostań dawcą krwi .Widzimy się 28 sierpnia ?!

KGW w Ostrowie Lubelskim

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -12°C na północnym-wschodzie regionu do -6°C na południu, temperatura minimalna gruntu odpowiednio od -13°C do -10°C. Temperatury ujemne będą się również utrzymywały w ciągu dnia.
Uwagi: Brak.
Ważne:
Od: 2021-02-04 15:00
Do: 2021-02-05 09:00
synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski
Czas wydania: 2021-02-04 12:38
Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Warszawie

 

Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia

Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów i Wychowanków Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach

    W dniu 27 stycznia 2021 roku Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

     Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. podejmuje się zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w Szkołę Filialną im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

     Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3, 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

     Jednocześnie informuję, że od 1 września 2021 roku uczniowie od klasy IV do VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

     Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ma bardzo dobre warunki lokalowe. W budynku szkoły mieści się: 15 sal lekcyjnych, które są wyposażone w nowoczesne pomoce multimedialne i posiadają bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz stołówka szkolna. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły zgodnie z systemem HACCP oraz wymogami żywienia.Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne „Orlik”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła posiada monitoring wizyjny. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych przed lekcjami, jak również po ich zakończeniu. Obecnie prowadzona jest inwestycja termomodernizacji szkoły oraz kompleksowy remont sali gimnastycznej – inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie 

 

Ogłoszenie w sprawie zamiaru przekształcenia

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.

 

Szanowni Państwo,

Rodzice Uczniów i Wychowanków Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie

     W dniu 27 stycznia 2021 roku Rada Miejska w Ostrowie Lubelskim podjęła uchwałę w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.
Informuję, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. podejmuje się zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w Szkołę Filialną im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie o strukturze klas I-III z oddziałem przedszkolnym.

     Zgodnie z art. 89 ust. 1, 3 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać przekształcona z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanego przekształcenia, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.
Jednocześnie informuję, że od 1 września 2021 roku uczniowie od klasy IV do VIII będą mieli możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim.
Szkoła Podstawowa w Ostrowie Lubelskim ma bardzo dobre warunki lokalowe. W budynku szkoły mieści się: 15 sal lekcyjnych, które są wyposażone w nowoczesne pomoce multimedialne i posiadają bardzo dobre zaplecze dydaktyczne, pełnowymiarowa sala gimnastyczna oraz stołówka szkolna. Posiłki są przygotowywane na miejscu, w kuchni szkolnej, przez pracowników szkoły zgodnie z systemem HACCP oraz wymogami żywienia. Na terenie szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne „Orlik”. W celu zapewnienia bezpieczeństwa szkoła posiada monitoring wizyjny. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych przed lekcjami, jak również po ich zakończeniu. Obecnie prowadzona jest inwestycja termomodernizacji szkoły oraz kompleksowy remont sali gimnastycznej – inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2021 roku.

Czytaj więcej: Ogłoszenie 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi