Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2021

J 5W dniu 23 maja 2021 roku w Jamach odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia urodzin Pana Antoniego Abramika. Jubilat Pan Antoni Abramik urodził się 20.05.1921 roku w miejscowości Jamy. Ojcem był Ludwik, a matką Marianna z domu Kotus. Antoni to najstarszy syn w rodzinie, ma dwóch młodszych braci Edwarda i Piotra. Przed wojną ukończył Szkołę Podstawową w Ostrowie Lubelskim. Od szesnastego roku życia należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. W 1937 roku stał się członkiem organizacji wojskowej – „Strzelcy”, a w 1938 r. wziął udział w ćwiczeniach „Strzelców” w Durczycach za Bugiem. Bardzo wstrząsającym i tragicznym przeżyciem dla Jubilata był okres II wojny światowej a w szczególności pacyfikacja wsi Jamy w dniu 08.03.1944 r., w której się urodził i mieszkał. Dzięki Bożej Opatrzności przeżył te zawirowania dziejowe, ponieważ w dniu pacyfikacji przebywał w Zabielu. Powrócił na zgliszcza swojego domu. Pochował zamordowanego ojca i otoczył opieką matkę oraz nieletnich braci. Czynił starania o odbudowę domu. Ten, w którym obecnie mieszka stanął w 1948 roku, po ślubie z żoną Antoniną. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku starał się o powołanie jednostki OSP w Jamach, co zakończyło się sukcesem. Wiele lat pełnił służbę w OSP, był członkiem zarządu, sprawował funkcję skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez 2 kadencje pracował jako radny Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim. Wiele lat był członkiem rady GS „SCH” w Ostrowie Lubelskim. Aktywnie włączył się w dzieło budowy Kaplicy-Mauzoleum w Jamach. Obecnie Pan Antoni cieszy się zdrowiem, mieszka z żoną Antoniną w swoim domu w Jamach, otoczony życzliwością sąsiadów i rodziny. Głównym punktem obchodów jubileuszu była uroczysta Msza św. dziękczynna, sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza parafii Ostrów Lubelski w intencji Jubilata i jego małżonki. W homilii ksiądz proboszcz podziękował Bożej Opatrzności za dar długiego życia oraz złożył życzenia Jubilatowi zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości rodzinnej, spokoju i radości na dalsze lata. Z okazji 100-lecia urodzin Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Sylwia Szczepańska - sekretarz Gminy i Henryk Klementewicz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli Jubilatowi kosz kwiatów, upominek rzeczowy oraz złożyli najserdeczniejsze i gorące życzenia przede wszystkim zdrowia, pomyślności, radości i pogody ducha na kolejne lata. Życzenia złożyli również mieszkańcy m. Jamy oraz przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego.

Burmistrz odczytał list gratulacyjny do Jubilata, który skierował Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki:

Szanowny Panie,

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100-lecia urodzin proszę przyjąć moje gratulacje oraz wyrazy szacunku. Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne.

Należy Pan do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Był Pan świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość Ojczyzny.

Seniorzy stanowią niezwykle istotna grupę naszego społeczeństwa. Możecie Państwo bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas dokonywania pierwszych, życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał Seniorów „strażnikami pamięci zbiorowej”, którzy „mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości”. Proszę więc pamiętać, że wciąż potrzebujemy Pana doświadczenia i życiowej mądrości.

W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Panu serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pan innym.

Przekazując najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze, szczęśliwe lata, serdecznie pana pozdrawiam.

Natomiast Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w liście skierowanym do Jubilata napisał:

Dostojny Jubilacie,

Tak się zazwyczaj dzieje i zapewne jest to naturą ludzkiego istnienia, że tylko nieliczni otrzymują od losu dar długiego życia. Ten dar, dzięki Bożej Opatrzności, pozyskał również Pan. Mija dziś 100 lat od dnia Pana urodzin, to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły i kształtowały lata doświadczeń naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia.

Pana jubileusz jest szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Ostrów Lubelski. Tak długie życie jest skarbnicą mądrości i przeżyć dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem.

W tym szczególnym dniu pragnę podziękować Panu w imieniu własnym i całej społeczności lokalnej za osiągnięcia i dokonania życiowe, za wytrwałość i ciągłą obecność wśród nas oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości rodzinnej, spokoju i radości na dalsze lata.

Na zakończenie uroczystości Jubilat zaprosił zaproszonych gości na skromny poczęstunek.

Rachmistrz spisowy może skontaktować się z Tobą telefonicznie z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować: dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub na stronie spis.gov.pl

c9e1fa5ec5947576c8fe6ba7f4670d58 Kopia

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi