Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

205031 thumb

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

W 2021 ROKU

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Informacja
„Liczymy się dla Polski”
CO DZIAŁO SIĘ W NASZEJ GMINIE W 2020 ROKU ?
INWESTYCJE

Wydarzenia w roku 2021

J 5W dniu 23 maja 2021 roku w Jamach odbyła się podniosła uroczystość 100-lecia urodzin Pana Antoniego Abramika. Jubilat Pan Antoni Abramik urodził się 20.05.1921 roku w miejscowości Jamy. Ojcem był Ludwik, a matką Marianna z domu Kotus. Antoni to najstarszy syn w rodzinie, ma dwóch młodszych braci Edwarda i Piotra. Przed wojną ukończył Szkołę Podstawową w Ostrowie Lubelskim. Od szesnastego roku życia należał do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej. W 1937 roku stał się członkiem organizacji wojskowej – „Strzelcy”, a w 1938 r. wziął udział w ćwiczeniach „Strzelców” w Durczycach za Bugiem. Bardzo wstrząsającym i tragicznym przeżyciem dla Jubilata był okres II wojny światowej a w szczególności pacyfikacja wsi Jamy w dniu 08.03.1944 r., w której się urodził i mieszkał. Dzięki Bożej Opatrzności przeżył te zawirowania dziejowe, ponieważ w dniu pacyfikacji przebywał w Zabielu. Powrócił na zgliszcza swojego domu. Pochował zamordowanego ojca i otoczył opieką matkę oraz nieletnich braci. Czynił starania o odbudowę domu. Ten, w którym obecnie mieszka stanął w 1948 roku, po ślubie z żoną Antoniną. Po zakończeniu wojny, w 1945 roku starał się o powołanie jednostki OSP w Jamach, co zakończyło się sukcesem. Wiele lat pełnił służbę w OSP, był członkiem zarządu, sprawował funkcję skarbnika oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej. Przez 2 kadencje pracował jako radny Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim. Wiele lat był członkiem rady GS „SCH” w Ostrowie Lubelskim. Aktywnie włączył się w dzieło budowy Kaplicy-Mauzoleum w Jamach. Obecnie Pan Antoni cieszy się zdrowiem, mieszka z żoną Antoniną w swoim domu w Jamach, otoczony życzliwością sąsiadów i rodziny. Głównym punktem obchodów jubileuszu była uroczysta Msza św. dziękczynna, sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza parafii Ostrów Lubelski w intencji Jubilata i jego małżonki. W homilii ksiądz proboszcz podziękował Bożej Opatrzności za dar długiego życia oraz złożył życzenia Jubilatowi zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości rodzinnej, spokoju i radości na dalsze lata. Z okazji 100-lecia urodzin Józef Gruszczyk - Burmistrz Ostrowa Lubelskiego, Sylwia Szczepańska - sekretarz Gminy i Henryk Klementewicz - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wręczyli Jubilatowi kosz kwiatów, upominek rzeczowy oraz złożyli najserdeczniejsze i gorące życzenia przede wszystkim zdrowia, pomyślności, radości i pogody ducha na kolejne lata. Życzenia złożyli również mieszkańcy m. Jamy oraz przedstawiciele Towarzystwa Ziemi Ostrowa Lubelskiego.

Burmistrz odczytał list gratulacyjny do Jubilata, który skierował Premier Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki:

Szanowny Panie,

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 100-lecia urodzin proszę przyjąć moje gratulacje oraz wyrazy szacunku. Oby kolejne lata były szczęśliwe i radosne.

Należy Pan do pokolenia głęboko doświadczonego najnowszą historią Polski. Był Pan świadkiem wielu trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków, ich patriotyzm i miłość Ojczyzny.

Seniorzy stanowią niezwykle istotna grupę naszego społeczeństwa. Możecie Państwo bardzo wiele dać rodzinie, najbliższemu otoczeniu i szczególnie młodym ludziom wkraczającym w czas dokonywania pierwszych, życiowych wyborów. Święty Jan Paweł II nazwał Seniorów „strażnikami pamięci zbiorowej”, którzy „mają szczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości”. Proszę więc pamiętać, że wciąż potrzebujemy Pana doświadczenia i życiowej mądrości.

W tym szczególnym dniu – w imieniu własnym oraz członków Rady Ministrów – składam Panu serdeczne podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Dziękuję za swoistą lekcję życiowej wytrwałości, którą przekazuje Pan innym.

Przekazując najlepsze życzenia dobrego zdrowia, pomyślności i pogody ducha oraz optymizmu na dalsze, szczęśliwe lata, serdecznie pana pozdrawiam.

Natomiast Burmistrz Ostrowa Lubelskiego w liście skierowanym do Jubilata napisał:

Dostojny Jubilacie,

Tak się zazwyczaj dzieje i zapewne jest to naturą ludzkiego istnienia, że tylko nieliczni otrzymują od losu dar długiego życia. Ten dar, dzięki Bożej Opatrzności, pozyskał również Pan. Mija dziś 100 lat od dnia Pana urodzin, to piękny wiek, nacechowany szczególną wartością, którą tworzyły i kształtowały lata doświadczeń naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia.

Pana jubileusz jest szczególnym powodem dumy mieszkańców i władz samorządowych Gminy Ostrów Lubelski. Tak długie życie jest skarbnicą mądrości i przeżyć dla kilku pokoleń Polaków. Głęboko wierzę, że wielu ludzi czerpie z niej obficie, ponieważ Pana sędziwy wiek jest naszym wspólnym, drogocennym dziedzictwem.

W tym szczególnym dniu pragnę podziękować Panu w imieniu własnym i całej społeczności lokalnej za osiągnięcia i dokonania życiowe, za wytrwałość i ciągłą obecność wśród nas oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności, życzliwości rodzinnej, spokoju i radości na dalsze lata.

Na zakończenie uroczystości Jubilat zaprosił zaproszonych gości na skromny poczęstunek.

Rachmistrz spisowy może skontaktować się z Tobą telefonicznie z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Tożsamość rachmistrza można zweryfikować: dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub na stronie spis.gov.pl

c9e1fa5ec5947576c8fe6ba7f4670d58 Kopia

W dniu 11 maja 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim zostały podpisane umowy o dofinansowanie na „Poprawę gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii” i na „Poprawę gospodarki wodnej w Rozkopaczewie”.

W ramach powyższych zadań zostaną przebudowane Stacje Uzdatniania Wody oraz wybudowany wodociąg przy J. Mytycze w Rozkopaczewie.

Realizacja zadania wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Ostrów Lubelski, Rudka Kijańska Rozkopaczew, Wólka Stara Kijańska, Radzic Nowy.

Wartość dofinansowania to łącznie 1 356 146 zł.

Zadania współfinansowane są

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UMW 0451 1 891x594

Tradycyjnie w dniu 04 maja 2021 roku odbyły się obchody Dnia Strażaka w Ostrowie Lubelskim. To święto obchodzone jest w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana -  patrona strażaków. W tym roku ze względu na pandemię występującą na świecie uroczystości były bardzo skromne, zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Głównym punktem obchodów uroczystości była koncelebrowana Msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza parafii i Macieja Liszko - wikariusza parafii w intencji strażaków oraz ich rodzin zarówno żyjących a także tych którzy odeszli do Pana na wieczny spoczynek. W homilii ksiądz prowadzący podziękował strażakom za ich ciężką, bezinteresowną pracę oraz pomoc jaką na co dzień wykonują na rzecz społeczeństwa, w tym miejscu wspomniał, że strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych czy powodzi. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę.

Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ostrowie Lubelskim reprezentował Józef Gruszczyk - prezes Zarządu natomiast Radę Miejską - Jerzy Sobich przewodniczy Rady. Ponadto w uroczystym nabożeństwie udział wzięły poczty sztandarowe oraz strażacy z poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz proboszcz złożył życzenia strażakom i ich rodzinom przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności a także spełnienia oczekiwań i planów, tak osobistych, jak i zawodowych oraz podziękował za poświęcanie, ogromne zaangażowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zwrócił uwagę, że strażacy swoją ofiarną pracą i służbą dają przykład solidarności społecznej, sztuki służenia innym, niesienia pomocy w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

W sposób szczególny dołączamy się do tych życzeń i podziękowań.

5 maja, w Urzędzie Miejskim w Parczewie odbyło się spotkanie inicjujące zawiązanie partnerstwa ponadlokalnego, którego celem będzie realizacja inwestycji oraz przedsięwzięć gospodarczych, społecznych i kulturalnych, których wspólnym celem będzie „Trakt Jagielloński".

Do partnerstwa przystąpią: Gmina Parczew wraz z Gminą Siemień, Gminą Ostrów Lubelski, Gminą Sosnowica, Gminą Dębowa Kłoda, Gminą Uścimów.

Współpraca gmin umożliwi pozyskanie znacznych środków finansowych na rozwój społeczno–gospodarczy obszaru  objętego partnerstwem ze środków unijnych dotacji w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

20210505 fill 600x447

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi