Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

205031 thumb

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

W 2021 ROKU

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2020

   8 grudnia br. Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk uczestniczył w spotkaniu samorządowców województwa lubelskiego z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem. Głównym tematem rozmów były m.in. sprawy dotyczące rządowego programu “Zdalna szkoła” przeznaczonego na wsparcie nauki zdalnej a także przygotowania do powrotu uczniów do szkół po feriach zimowych. Ponadto poruszono sprawy dotyczące potrzeby  wprowadzenia zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty w Polsce. 

   Samorządowcy podkreślali, że finansowanie oświaty, wobec niedoszacowania przekazywanej gminom subwencji oświatowej, przekroczyło racjonalne wspomaganie procesu edukacji młodego pokolenia przez samorządy lokalne. Poziom niezbędnego udziału własnych środków w finansowaniu podstawowych działań oświatowych uniemożliwia prawidłową realizację zadań własnych gminy, kosztem rezygnacji z realizacji inwestycji potrzebnych mieszkańcom i determinuje jej rozwój. Wysokość otrzymywanej z budżetu państwa subwencji nie daje możliwości zapewnienia finansowania oświaty na poziomie odpowiadającym potrzebom. Gmina jest zmuszona dofinansowywać to zadanie z własnych środków. Niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie zmian w systemie finansowania i organizacji oświaty, ponieważ jest to obszar finansów samorządowych, który generuje ogromne koszty, na które samorządy, jako rzeczywisty realizator zadań nie mają znaczącego i realnego wpływu.

 

 

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w 21 Akcji Polacy-Rodakom. W związku z nadzwyczajną sytuacją jaka panuje w Polsce, nie jest możliwa dotychczasowa forma zbiórki darów ze względu na istniejące obostrzenia. Zachęcamy do dokonywania dobrowolnych wpłat na konta Stowarzyszeń, które już od wielu lat uczestniczą w akcji.

Współorganizatorzy Akcji:

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

ul. Rynek 18, 20-111 Lublin

44 1020 3150 0000 3202 0027 7392

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

————————————————————————————————–

Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości” w Puławach

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

80 1750 0012 0000 0000 3446 2957

Z DOPISKIEM „NA AKCJĘ POLACY – RODAKOM”

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (List od Senatora Stanisława Gogacza i podziękowania.pdf)List od Senatora Stanisława Gogacza i podziękowania.pdf 2299 kB136

Czytaj więcej: 21 Akcja Polacy-Rodakom

Dzięki staraniom druhów OSP Jamy oraz władz gminnych, został zakupiony nowy, średni wóz strażacki ratowniczo – gaśniczy.

Nowo zakupiony średni samochód GBA 3,5/24 MAN TGM, należy do najnowszych wozów ratowniczo-gaśniczych, spełniających wszelkie normy dla tego typu pojazdów. Samochód ten dostosowany jest do poruszania się w terenie, łatwo pokonuje wszelkie przeszkody terenowe, co jest szczególnie ważne w przypadku konieczności dotarcia do miejsc prowadzenia akcji, gdzie brak jest drogi asfaltowej. Samochód został zabudowany na podwoziu MAN TGM 13.290 4X4 BL z silnikiem 290KM przez firmę MOTOTRUCK – Samochody do Straży Pożarnej. Posiada on na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350 litrów, autopompę wydajności 2960 dm3/min - 8 bar, 470 dm3/min - 40 bar, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe, wyciągarkę elektryczną, radiotelefony, maszt oświetleniowy pneumatyczny z lampami typu LED o mocy 2 x 216 W i wiele innych, nowoczesnych rozwiązań technicznych umożliwiających samodzielne prowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej.

Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność podejmowanych czynności przez strażaków. Posiadając nowoczesny sprzęt jednostka OSP Jamy, należąca do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, będzie mogła także z większą skutecznością wspomagać działania Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie.

Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 790 890,00zł, środki na zakup pojazdu pochodziły m.in. z WFOŚiGW w Lublinie 380 000,00zł, z Gminy Ostrów Lubelski 210 000,00zł, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 180 000,00zł oraz środków własnych uzyskanych od sponsorów: Lubelski Węgiel Bogdanka, Zakład Produkcyjny BEMPRESA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Zakład Mleczarski Laktopol, Nadleśnictwo Lubartów, Nadleśnictwo Parczew, Pani Monika Żukowska, Pan Józef Sawicz, Pan Krzysztof Ryl.

Jako Druhowie OSP w Jamach z całego serca dziękujemy.

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

bogdanka

promocja Modernizacji Oświetlenia 

Zakres projektu obejmuje wymianę 458 opraw oświetleniowych na terenie miasta i gminy, w celu spełnienia wymagań oświetleniowych dla modernizowanych odcinków dróg oraz budowę 25 nowych punktów oświetleniowych LED.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie gminy Ostrów Lubelski dzięki budowie i modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.

Nazwa beneficjenta: Gmina Ostrów Lubelski
Nr umowy: RPLU.05.05.00-06-0043/19-00
Całkowita wartość projektu: 1 695 164, 80 PLN
Wartość dofinansowania:   994 875,19 PLN
Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Czas realizacji: 2017 r. – 2021 r.

domW związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) przez MZ został wdrożony program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

Szczegółowe informacje na stronie podanej poniżej
https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie

zmiana godzin

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, informuje, że Zakład czynny jest od godziny 6.00 do 14.00, do odwołania.

 

                                                                              Dyrektor ZGKiM

                                                                               Robert Powałka

    W niedzielę, 22 listopada 2020 roku już po raz czwarty przyznno polonijne Oskary, tym kandydatom, którzy w sposób wybitny zasłużyli się w promocji dobrego imienia Polski i Polaków we Włoszech.

    Gratulujemy serdecznie naszej rodaczce Agnieszce Mące za zajęcie pierwszego miejsca i otrzymanie tytułu Polaka Roku we Włoszech w kategorii Działalność gospodarczo-przedsiębiorcza.

   Agnieszka Mąka pracuje w sektorze ubezpieczeń. Opracowała i wprowadziła ubezpieczenia dla Polaków oraz instytucji polskich działających na terenie Włoch na specjalnych warunkach. Była współorganizatorem podpisania umowy partnerskiej między naszą gminą i gminą Palombara Sabina oraz jest promotorem polskich produktów na rynku włoskim i nieobecnych produktów włoskich w Polsce.

   Tytuł „Polaka Roku we Włoszech” został dotychczas przyznany zaledwie kilkunastu osobom, które w sposób wybitny zasłużyły się dla promocji Polski we Włoszech. Nagroda przyznawana jest obywatelom polskim m.in. za działalność kulturalną, naukową, artystyczną, społeczną.

 

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi