Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia w roku 2018

logoeko

Spotkanie informacyjne Program Czyste Powietrze

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego zaprasza na spotkanie informacyjne,
zorganizowane przez Ministerstwo Środowiska,
dotyczące programu Czyste Powietrze.

Spotkanie odbędzie się w dniu
24 października 2018 r.(środa) o godz. 18.00
w Domu Strażaka w Ostrowie Lubelskim
.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania
wsparcia finansowego przez osoby fizyczne,
właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu,
wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

Burmistrz Ostrowa Lubelskiego

Józef Gruszczyk          

 azbest logoSzanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu II naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 17.10.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim, biurze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki Zgłoszeń lokalizacji oraz Oświadczenia można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Usuń azbestPrzewodnikKrok pop kroku.

Jednocześnie informuję, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w roku 2019 po realizacji Zgłoszeń lokalizacji w ramach I naboru.

W dniu 9 października otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego informację, że na podstawie uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 września 2018 roku wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim” złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020, został wybrany do dofinansowania. Wniosek spełnił wszystkie kryteria wyboru projektów oraz został pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów uzyskując 85 punktów. W ramach inwestycji wykonana zostanie termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim oraz remont sali gimnastycznej. Całkowity koszt wyniesie 2 000 000 zł. Kwota dofinansowania to 1 300 000 zł. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

dach solarW dniu 9 października w Urzędzie Marszałkowskim podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, na mocy którego zakończenie montażu kolektorów słonecznych zostało przeniesione na październik 2019 roku. Tego samego dnia ogłoszono również przetarg na dostawę kolektorów słonecznych. Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2018 roku. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca dostarczy instalacje solarne w terminie do 1 lipca 2019 roku.

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania
w obwodzie, w gminie Ostrów Lubelski

W związku z powołaniem Pani/Pana na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w gminie Ostrów Lubelski, postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (zgodnie z treścią załącznika do ww. postanowienia)

- zawiadamiam, że w dniu 12 października 2018 r. w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, przy ul. Partyzantów 14, odbędą się pierwsze posiedzenia oraz szkolenia obwodowych komisji wyborczych w następującym porządku:

o godz. 16.00 – obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania;

 

o godz. 18.00 – obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania.

Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę oraz omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład (uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17.09.2018 r., zawierające wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych można znaleźć na stronie internetowej https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/akty-prawne/uchwaly-pkw).

Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w pracach komisji. Komisarz wyborczy odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku nieuczestniczenia w pracach komisji bez usprawiedliwienia lub podejmowania działań sprzecznych z prawem (art. 184 § 2 Kodeksu wyborczego).

 Małgorzata Rafalska

(urzędnik wyborczy)

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi