Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia roku 2017

INFORMACJA
ws. nowego okresu świadczeniowego i zasiłkowego

W wyniku nowelizacji dotychczasowych przepisów został ujednolicony termin składania wniosków o różne formy wsparcia. W efekcie już od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu ,,Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Okres świadczeniowy w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z okresem obowiązującym w programie ,, Rodzina 500 plus” i trwa od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.
Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się od 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018r.
Dochody na nowy okres zasiłkowy / świadczeniowy brane będą za rok 2016 .


Program Rodzina 500 plus

500+


Korzystanie ze wsparcia w ramach w/w programu w nowym okresie świadczeniowym wymaga złożenia wniosku. Dotyczy to rodzin uczestniczących w programie jak i tych, które zamierzają dopiero do niego dołączyć.
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku :
- w miesiącu sierpniu powoduje, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku,
- we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek zostanie złożony:
- w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia,
-w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu będzie to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Nie zmieni się również kryterium dochodowe, które obowiązuje jedynie przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (800 na osobę lub 1200 złotych w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu ministerialnego: empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.


Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny będą udostępnione w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 14.
Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 81 8520 529.

Kolechowice Kolonia zdobyły

Podwórko Talentów NIVEA!

    Rozstrzygnięta została III edycja ogólnopolskiego konkursu Podwórko Talentów NIVEA. Z radością informujemy, że nagrodę zdobyły Kolechowice Kolonia, które w konkursie zajęły 2 miejsce z wynikiem 48 780 głosów!

    Zgodnie z regulaminem, warunkiem uczestnictwa w konkursie było przygotowanie dokumentacji lokalizacyjnej oraz przesłanie filmu promocyjnego. Ze zgłoszeń napływających z całej Polski, do konkursu zakwalifikowanych zostało 200 lokalizacji. Spośród nich, w głosowaniu internetowym trwającym od 10 czerwca do 31 lipca - wybranych zostało 20, w których powstaną place zabaw - Podwórka Talentów NIVEA.

nivea2017

Czytaj więcej: Podwórko Talentów NIVEA

opsbank

Informacja

w sprawie wydawania skierowań na produkty żywnościowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskiem informuje, iż rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj.

1268 PLN DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

i 1028 PLN DLA OSOBY W RODZINIE.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane na podstawie dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny za miesiąc lipiec 2017 r.

Wnioski należy składać u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, w dni robocze w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 11.08.2017 r. w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek- piątek 7:30-15:30.

 

Panel Planowanie gospodarki wodą, głównie deszczową w gminie, mieście, w środowisku naturalnym Człowieka i przyrody, w tym w odniesieniu do zwierząt gospodarskich/hodowlanych - tematem konferencji w Ostrowie Lubelskim.

   W czwartek (20 lipca), w Centrum Kultury odbyło się Forum – Panel dyskusyjny nt. planowania gospodarki wodą. Prezentację przedstawiła mgr inż. Katarzyna Gudelis – Taraszkiewicz - Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Panel został zorganizowany przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego przy udziale z Lubelską Izbą Rolniczą i współpracy z firmami z Gdańska - Halma Investment Company oraz Ekobudex sp. z. o.o..
   Inicjatywa organizacji spotkań seminaryjnych powstała blisko dziesięć lat temu. Była to odpowiedź na podnoszoną w środowisku nauki i praktyki lubelskiego rolnictwa konieczność koncentracji sił i środków doprowadzających do optymalnego wykorzystania potencjału naukowo – dydaktycznego.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się w październiku.

Czytaj więcej: Forum – Panel dyskusyjny

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi