Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia roku 2017

ops bank

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
PODROGRAM 2017

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 23.03.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2017 – czerwiec 2018 

Czytaj więcej: Ogłoszenie OPS

W dniu 21 września 2017 na terenie domków letniskowych nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim znaleziono dwa psy wałęsające się bez opieki. Osoby mogące pomóc w ustaleniu właścicieli lub chętne do zaopiekowania się nimi prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Ostrowie Lubelskim pod nr 81 8520003 wew 25 lub w pok. nr 3.

Psy aktualnie znajdują się w Zakładzie Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej
w Ostrowie Lubelskim ul. Batalionów Chłopskich 35.

PART 1505999289881PART 1505999262920

  Kolonie w Ustroniu Morskim 2017 W dniu 14 sierpnia br., dzieci z Ostrowa Lubelskiego wyruszyły na letnie kolonie do Ustronia Morskiego. Wyjazd był o tyle przyjemny, iż dzieci miały szansę nawiązać nowe relacje i kontakty z dziećmi z województwa kujawsko-pomorskiego, które razem miały spędzić dwa tygodnie nad morzem.

Czytaj więcej w nowym numerze Głosu Ostrowa

Czytaj więcej: Kolonie w Ustroniu Morskim 2017

herb

 

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

 

GN.6845.5.1.2017 

   Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

 • 2918 o pow. 0,2395 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, dzierżawa na cele rolnicze;

 • 2919 o pow. 0,1398 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny,dzierżawa na cele rolnicze;

 • 399 o pow. 11,3900 ha położona w obrębie 0003 Kolechowice, dzierżawa na cele rolnicze.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 25.09.2017 r. do 16.10.2017 r.

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój Nr 3), tel. 81 85200003 wew. 26

Więcej informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

   Dożynki Prezydenckie 2017Jak co roku Burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk reprezentował naszą gminę i region lubelski na Dożynkach Prezydenckich w Spale.
  
T
egoroczna promocja lubelskiego rolnictwa w Spale mieniła się odcieniami złota. I nie tylko za sprawą zbożowego wieńca dożynkowego przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Garbowie, ale także miodu i pszczelarskich aranżacji, które zdominowały wystrój naszego stoiska na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu (COS). Podczas dwóch dożynkowych dni (16-17 września) promowaliśmy tu nie tylko rolniczy potencjał, ale i dziedzictwo kulturowe regionu. Tym razem oprawę muzyczną naszej prezentacji zapewnili artyści z Przybysławic.

    Na stoisku naszego regionu gościliśmy Parę Prezydencką. Po degustacji regionalnych specjałów regionu nie zabrakło wspólnych pamiątkowych fotografii.

  Dożynki Prezydenckie 2017 Tegorocznej uroczystości Ceremoniału Dożynkowego towarzyszyły: kiermasz tradycyjnych produktów kulinarnych z różnych regionów Polski i występy muzyczne w stadionowym Miasteczku Regionów, a także konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gwoździem niedzielnego programu była jak zwykle najbarwniejsza część Dożynek, czyli przejście korowodu dożynkowego z kościoła na stadion Centralnego Ośrodka Sportu, gdzie na scenie odbyła się część oficjalna imprezy.

  

 ops bank

Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:

 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,

 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),

 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 1. warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,

 2. warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,

 3. programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,

 4. warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków  Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

  • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,

  • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,

  • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),

  • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

Pomoc Żywnościowa jest dystrybuowana z Banków Żywności [Organizacja Partnerska Regionalna - OPR] do Organizacji Charytatywnych [Organizacji Partnerskich Lokalnych – OPL].

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi