Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Wydarzenia roku 2017

armir   Od 30 marca do 28 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o pomoc na restrukturyzację małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej. W tym naborze o wsparcie będzie mógł ubiegać się ten, kto zdecyduje się na rozwój swojego gospodarstwa i przeprowadzi w nim zmiany, dzięki którym stanie się ono bardziej rentowne i konkurencyjne.

 

LUBELSKA AKADEMIA KOBIET PRZEDSIĘBIORCZYCH ...

bo świat należy do odważnych Kobiet!

    Szanowni Państwo, Pragniemy zaprosić wszystkie przedsiębiorcze kobiety z województwa lubelskiego do wzięcia udziału w WYJĄTKOWYM projekcie utworzonym SPECJALNIE DLA PAŃ!
   
W ramach projektu można uzyskać dotację do 32 400 zł na UTWORZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI gospodarczej i podnieść swoje kompetencje, dzięki organizowanym przez nas szkoleniom! Celem projektu jest wsparcie mikroprzedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez podniesienie umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienie założenia własnej działalności gospodarczej 52 kobietom: w wieku 30+ niepracujące zamieszkującym teren województwa lubelskiego.

Więcej informacji na temat projektu oraz dokumenty aplikacyjne  znajdują się pod adresem:
Lubelska Akademia Kobiet Przedsiębiorczych 

 

Niedziela Palmowa 2017    W niedzielę ulicami Ostrowa Lubelskiego przeszła procesja z palmami. Jej uczestnicy wyruszyli spod Urzędu Miejskiego do Kościoła Parafialnego, gdzie została odprawiona uroczysta Msza Święta. Obchodzona przez katolików Niedziela Palmowa, czyli święto ustanowione na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, rozpoczyna Wielki Tydzień. Dla osób wierzących jest to czas duchowego przygotowania do przeżywania męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

 

 
 

Czytaj więcej: Procesja Niedzieli Palmowej ulicami Ostrowa Lubelskiego 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi    Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U.z2016r. poz. 722). Traci moc rozporządzenie MRiRW z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U z 2016 r. poz. 2091).

    Obecnie obowiązujące przepisy nakazują między innymi utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami (§ 1, ust. 2, lit. a, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 2016 r. poz. 722)) bez konieczności utrzymywania drobiu w zamknięciu.

źródło:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 4 kwietnia 2017 r..

   UE

Ponad cztery miliony złotych dotacji na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni to kolejny gigantyczny zastrzyk zewnętrznych środków, który udało się zdobyć ostrowskim włodarzom.

   Inwestycja obejmie swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi na osiedlu Gościniec oraz zmodernizowaniu bardzo wysłużonej oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

- Całe zadanie pochłonie ok. 8 milionów złotych brutto – wyjaśnia Józef Gruszczyk burmistrz Ostrowa Lubelskiego. – Dofinansowanie uzyskaliśmy na poziomie ok. 63 proc. kwoty netto. Pozostałe środki stanowić będą wkład własny gminy. Podpisanie umowy umożliwia między innymi uruchomienie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy.

   Umowę na dofinansowanie pomiędzy Gminą Ostrów Lubelskim a Urzędem Marszałkowskim, dotyczącą dofinansowania wniosku pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski" podpisano 28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2019.

herb     16 marca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Gminą Ostrów Lubelski reprezentowaną przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, której przedmiotem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji zadań inwestycyjnych. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodników w miejscowościach Kolechowice-Folwark i Rozkopaczew.

 

Na realizację zadania strony niniejszej umowy zapewniają w swoich budżetach na 2017 rok środki finansowe w kwocie:

Kolechowice-Folwark: chodnik o długości 0,543 km

1) Gmina Ostrów Lubelski - 141 495,00 złotych, co stanowi 60% wartości zadania,
2) Województwo Lubelskie - 94 329,00 złotych, co stanowi 40% wartości zadania.

Rozkopaczew: chodnik o długości 0,599 km

1) Gmina Ostrów Lubelski - 251 317,00 złotych, co stanowi 60% wartości zadania,
2) Województwo Lubelskie - 167 544,00 złotych, co stanowi 40% wartości zadania.

Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania w formie aneksu do umowy. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie do 31 lipca 2017 r. Podpisanie powyższej umowy upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.

 

   Dzień Sołtysa 2017

   Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Sołtysi to liderzy polskich sołectw. Cechuje ich pracowitość, sumienność i życzliwość, a przede wszystkim otwartość na potrzeby mieszkańców. W dużej mierze od Państwa zaangażowania i pomysłowości zależy to, czy dane sołectwo rozwija się oraz jak zmienia swoje oblicze. To Sołtys potrafi znakomicie zintegrować mieszkańców i wręcz wyzwala w nich aktywność do działania na rzecz środowiska wiejskiego. Składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w codziennej pracy, która służy kolejnym pokoleniom i jest dobrym przykładem do naśladowania. Życzymy Państwu odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów oraz gotowości do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim pozytywnej energii, przyjaznych ludzi w otoczeniu i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

podpisy

Czytaj więcej: Wręczenie listów gratulacyjnych sołtysom z okazji obchodzonego co roku Dnia Sołtysa.

Samochód gaśniczy za jedno euro

   Jednostka OSP Jamy wzbogaciła się o samochód gaśniczy. Na uwagę zasługuje fakt, iż na sprzęt druhowie wydali symboliczne jedno euro. A stało się to za sprawą ogromnego zaangażowania druhów Kazimierza Abramika i Piotra Grygla, którzy w kwietniu 2014 r. złożyli wizytę Panu Dieterowi Reinl - I Radcy Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

   Współpraca ta zainicjowana została przez druha Ludwika Szkuata podczas uroczystości rocznicowych poświęconych ofiarom pacyfikacji wsi Jamy, na których gościł pan Dieter Reinl. W rozmowach kuluarowych przedstawiono problemy lokalnej braci strażackiej, a pan Reinl obiecał pomoc. Słowa dotrzymał. Ambasada wystosowała pisma do niemieckich związków ochotniczej straży pożarnej i w odpowiedzi uzyskała deklarację z miasta Großräschen.

Czytaj więcej: SAMOCHÓD GAŚNICZY ZA JEDNO EURO

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi