LICZBA LUDNOŚCI MIASTA I GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Miejscowość

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Ostrów Lubelski

1059

1017

2076

Bójki

29

19

48

Jamy

149

149

298

Kaznów

133

113

246

Kaznów-Kolonia

146

141

287

Kolechowice

208

216

424

Kolechowice-Folwark

106

82

188

Kolechowice-Kolonia

98

113

211

Rozkopaczew

547

522

1069

Rudka Kijańska

68

55

123

Wólka Stara Kijańska

112

138

260

Ogółem miasto i gmina:

2665

2565

5230