Zarząd Miejsko-Gminny OSP RP
w Ostrowie Lubelskim

ul. Partyzantów 1

21-110 Ostrów Lubelski
tel. (081) 8520077 lub (081) 8520075

 
 
           Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ostrów Lubelski są bardzo prężnie funkcjonującą organizacją społeczną, skupiającą ponad 340 członków. Na terenie gminy prowadzi działalność 10 jednostek OSP w tym jedna, z Ostrowa Lubelskiego, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na wyposażeniu jednostek znajduje się podstawowy i specjalistyczny sprzęt gaśniczy. Najstarszą jednostką  powstałą w 1920 roku, jest OSP w Ostrowie Lubelskim. W ostatnim czasie 75 lecie swojego istnienia obchodziły: OSP w Kolechowicach Folwarku,  Rozkopaczewie I i Jamach oraz w Bójkach i Kolechowicach Kolonii. Funkcję prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP od dnia 07.05.2016 r. sprawuje Józef Gruszczyk. Natomiast na stanowisko komendanta gminnego został wybrany Piotr Grygiel.
           Strażacy-ochotnicy skupieni w Ochotniczych Strażach Pożarnych wykonują swoje zadania z pełnym poświęceniem i ofiarnością, działając skutecznie i profesjonalnie.

Skład Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Ostrowie Lubelskim:

Józef Gruszczyk - prezes zarządu

Władysław Kowalik - wiceprezes

Andrzej Czubacki - wiceprezes

Piotr Grygiel - k-t gminny OSP

Władysław Mikucewicz - skarbnik

Henryk Klementewicz - sekretarz

Zygmunt Smyk - członek zarządu

ks. Jan Orłowski - członek zarządu

Kazimierz Abramik - członek zarządu

Ryszard Smerdel - członek zarządu

Antoni Maleszyk - członek zarządu

Lucjan Fiutka - członek zarządu

Zbigniew Zarębski - członek zarządu

Andrzej Domański - członek zarządu

Jan Wierzchowski - członek zarządu

Łukasz Kowalski - członek zarządu

Jacek Wawrzyńczuk - członek zarządu

Zbigniew Hodun - członek zarządu

Krzysztof Wójtowicz - członek zarządu

Marcin Kasperczuk - członek zarządu

Michał Karwacki - członek zarządu

Piotr Woźniak - członek zarządu

Komisja rewizyjna

Henryk Goławski - przewodniczący

Andrzej Abramik - wiceprzewodniczący

Zbigniew Fiutka - sekretarz