Od teatru nie ma skuteczniejszego środka

do przerwania gnuśności i pobudzenia ducha”

Jan Amos Komeński

Świat dziecięcej fantazji i wyobraźni, czyli świat teatru jest niezastąpioną wartością w kształtowaniu osobowości dziecka. Teatr jest procesem twórczym, bardzo aktywnym, kryjącym pułapki i niespodzianki, radości, sukcesy i porażki. Teatr to wspólna praca. Nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem, nad umiejętnością pracy z zespołem.

Teatr „Przecinek” działa W Centrum Kultury już 17 lat. Ci, którzy zaczynali przygodę z "Przecinkiem", razem nim wzrastali i dojrzewali, teraz są już dorośli

i zakładają własne rodziny, a najmłodsi dopiero zaczynają edukację w grupie"Pętelka".

W historii zespołu było wiele sukcesów. Sukces jest bardzo potrzebny, wzrasta pewność siebie, zapał i energia do dalszego działania. Były też porażki. Wszystko jest potrzebne, aby kształtować osobowość dziecka. Działalność w teatrze nastawiona jest przede wszystkim na prezentację artystyczną. Nie sposób wymienić wszystkich  nagród na festiwalach i przeglądach wojewódzkich, ogólnopolskich

i międzynarodowych, które zdobył "Przecinek". Pierwszym i niezapomnianym sukcesem była jednak „Wyprawa, czyli przyprawa wg Kubusia Puchatka”, przedstawienie z 2000 roku, które otrzymało I nagrodę w Podkarpackim Festiwalu Teatrów. Największy sukces przypadł na rok 2009, gdzie zespół otrzymał nagrodę – Grand Prix i tytuł Mistrza Teatru. Były też Suwałki, Krosno, Strzyżów, Pacanów i Chełm.

Teatr „Przecinek”, a od trzech lat także" Pętelka", jest znany i rozpoznawany w środowisku lokalnym.Wychowankowie teatru lepiej radzą sobie z różnymi zadaniami, jakie stawia przed nimi szkoła czy grupa rówieśnicza. Często wykorzystują swoje umiejętności, reprezentując szkołę podczas imprez kulturalnych czy konkursów artystycznych. Zajęcia teatralne oddziałują w sposób wychowawczy na małych aktorów. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, uczą się odpowiedzialności za swoje działanie, koleżeństwa, szacunku dla pracy kolegów. Przedstawienie wymaga ogromnego wysiłku, efekty ciężkiej pracy nie są widoczne od razu, a jednak dzieci dostrzegają cel i sens wielokrotnych ćwiczeń i powtórzeń. Bawiąc się w teatr

i występując przed publicznością, dzieci czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski, pochwały i aplauz. Ogromne ich zaangażowanie, autentyczna radość tworzenia daje satysfakcję zarówno dzieciom, jak też rodzicom.

Zajęcia teatralne zarówno starszej grupy „Przecinek”, jak i młodszej "Pętelki" mają stałą pozycję w ofercie programowej Centrum Kultury. Starsza grupa spotyka się w czwartki, doskonali dykcję, pracuje nad etiudami teatralnymi, prowadzi imprezy organizowane przez placówkę. Młodsza zaś, ma swe spotkania we wtorki. Dzieciaki są bardzo zaangażowane w pracę nad przedstawieniem "Bo w teatrze". Jeżeli będą wiały "pomyślne wiatry" i uda się wszystko dobrze złożyć w całość, to "Pętelka" ma szanse wystąpić na Przeglądzie Wojewódzkim Teatrów Dziecięcych w Lublinie i Ogólnopolskich Spotkaniach Lalkarzy w Puławach.

Urszula Gruszczyk