Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 

gison sip1

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

Projekty

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

05 znak uproszczony kolor biale tlo

Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Gmina Ostrów Lubelski w ramach ww. Programu zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację usług opieki wytchnieniowej. Osoby zainteresowane udziałem w ww. Programie prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim ul. Partyzantów 14, 21-110 Ostrów Lubelski, tel. 818520529 w terminie do 10.11.2023 r. w godzinach wtorek –piątek 7:30-15:30, w poniedziałek 9:00-17:00.

Program „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych– którzy potrzebują usług opieki wytchnieniowej.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, w formie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację. Program był realizowany w ubiegłych latach. Dostrzegając potrzeby w zakresie opieki nad osobami z niepełnosprawnościami, Ośrodek Pomocy Społecznej w  Ostrowie Lubelskim prowadzi rozeznanie środowiska, które pozwoli na objęcie pomocą potrzebujących osób - w ramach w/w Programu, w którym udział jest całkowicie nieodpłatny.

UWAGA!

Usługa opieki wytchnieniowej przysługuje w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie: stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Ostrów Lubelski środków finansowych na realizację Programu.

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi