Skład Zarządu OSP Rozkopaczew II:osp rozkop2

Zbigniew Hodun – prezes

Arkadiusz Hodun – wiceprezes-naczelnik

Piotr Zalewski  - wiceprezes

Mateusz Jaszcz – z-ca naczelnika

Marek Wójtowicz – sekretarz

Sławomir Budzyński – skarbnik

Dawid Misiurek – gospodarz

Komisja rewizyjna:

Wiesław Muzyka – przewodniczący

Patryk Budzyński – sekretarz

Krzysztof Wójtowicz – członek