Skład Zarządu Rozkopaczew I:osp rozkop1

Andrzej Czubacki  – prezes

Tomasz Czubacki – wiceprezes

Jacek Wawrzyńczuk – naczelnik 

Jakub Zalewski – z-ca naczelnika

Jacek Kucharski – sekretarz

Mieczysław Klimkiewicz – skarbnik

Sławomir Zalewski – gospodarz

Marek Makowski – kronikarz

Kazimierz Czubacki  – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Przemysław Wójcik  – przewodniczący

Roman Grzybała – sekretarz

Marian Hoduń – członek