Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

bunia

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Wirtualny spacer

spacer

LGD Jagiellońska Przystań

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

INFORMACJA na stronę

Program “Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają opieki wytchnieniowej.

Gmina Ostrów Lubelski uzyskała dofinansowanie na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2022, w wysokości 18 360,00 zł (całkowita wartość 18 360,00 zł), które pochodzi ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

W 2022 r. Program zakłada świadczenie usług opieki wytchnieniowej w dwóch formach:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

  2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej na jednego uczestnika wynosi:

a) 240 godzin w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego;
b) 14 dni w przypadku usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach od 6.00 do 22.00. Maksymalna długość nieprzerwanego świadczenia usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego wynosi 12 godzin.

W Gminie Ostrów Lubelski Program realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej (dla 1 osoby) oraz pobytu całodobowego (dla 1 osoby) .

Uczestnik Programu za usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Program realizowany jest do 31.12.2022r. , realizatorem Programu w Gminie jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina

Szczegółowe informacje dotyczące Programu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, numer telefonu 81 85 20 529.

 

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi