Skład Zarządu:

Łukasz Kowalski – prezes

Marcin Kapitan – wiceprezes-naczelnik

Krzysztof Nawrocki – wiceprezes

Patryk Wróbel – zastępca naczelnika

Mateusz Kubera – sekretarz

Jakub Kubera – skarbnik

Natalia Kowalska – gospodarz

Mateusz Domański – członek

Komisja rewizyjna:

Zygmunt Smyk – przewodniczący

Władysław Kowalik – sekretarz

Henryk Goławski – członek