Skład Zarządu OSP Ostrów Lubelski:

osp ostrow

Władysław Kowalik – prezes

Łukasz Kowalski – wiceprezes-naczelnik

Krzysztof Niedbalski – wiceprezes

Marcin Kapitan – z-ca naczelnika

Henryk Goławski – sekretarz

Tadeusz Górny – skarbnik

Halina Mąka – gospodarz

Jakub Kubera – kronikarz

Patryk Wróbel – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Krzysztof Nawrockii – przewodniczący

Krzysztof Wróbel  – wiceprzewodniczący

Stanisław Brzyski – sekretarz