1640850797183W grudniu 2021 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim oraz podległych jednostek organizacyjnych gminy włączyli się w projekt „Szlachetnej Paczki”. Akcję łączą działania tysięcy osób z całego kraju na rzecz potrzebujących. Udział w Szlachetnej Paczce polega na wybraniu rodziny lub osoby samotnej, a następnie przygotowaniu dla nich świątecznych podarunków, zgodnie ze zgłoszoną przez te osoby listą potrzeb. Do akcji przyłączyli się także przedsiębiorcy z terenu naszej gminy Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o. oraz Firma Arkary Ryszard Bernacki. Dzięki hojności darczyńców udało nam się zrealizować całą listę potrzeb rodziny. Za zebrane pieniądze zakupiona została żywność trwała, środki czystości, wyposażenie mieszkania oraz opał na zimę wskazane przez rodzinę na liście potrzeb. Nie zabrakło także upominków dla całej rodziny. Z zakupionych rzeczy przygotowanych zostało 10 paczek, które trafiły do rodziny podczas „Weekendu Cudów”dostarczone przez wolontariusza Szlachetnej Paczki.

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Mądrą pomoc otrzymują Ci potrzebujący, którzy mimo słabości starają się zmienić swoją sytuację, nie są bierni, nie czekają na jałmużnę. Ale również Ci, którzy nie poradzą sobie sami – seniorzy w trudnej sytuacji czy osoby z niepełnosprawnościami. Paczka ma być dla nich umocnieniem w ich zmaganiach, przywróceniem nadziei i wiary w bezinteresowną dobroć ludzi. Szlachetna Paczka to dla najbardziej potrzebujących nie tylko świąteczny prezent, ale przede wszystkim impuls do zmiany. To mądra pomoc polegająca na nawiązaniu relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania. Dzięki takim działaniom osoby dotknięte nieszczęściem wiedzą, że jest ktoś, kto ich dostrzegł, i w nich wierzy.

W tegorocznej akcji „Szlachetnej Paczki” udział wzięli :

  • Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim
  • Pracownicy Zespołu Obsługi Oświaty Samorządowej w Ostrowie Lubelskim
  • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
  • Pracownicy Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim
  • Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach
  • Pracownicy Samorządowej Biblioteki Publicznej w Ostrowie Lubelskim
  • Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Ostrowie Lubelski
  • Zakład Produkcyjny Bempresa Sp z o. o.
  • Firma Arkary Ryszard Bernacki.