Skład Zarządu OSP Kolechowice-Kolonia:osp kol-kol

Andrzej Domański  – prezes

Marek Wach – wiceprezes-naczelnik

Daniel Kasperczuk  z-ca naczelnika

Stanisław Szalast – skarbnik

Jan Wierzchowski – sekretarz

Janina Domańska – kronikarz

Komisja rewizyjna:

Ryszard Szymanek – przewodniczący

Daniel Skomorowski  sekretarz

Paweł Domański  członek