Tradycyjnie w dniu 04 maja 2021 roku odbyły się obchody Dnia Strażaka w Ostrowie Lubelskim. To święto obchodzone jest w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana -  patrona strażaków. W tym roku ze względu na pandemię występującą na świecie uroczystości były bardzo skromne, zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Głównym punktem obchodów uroczystości była koncelebrowana Msza św. sprawowana przez ks. Stanisława Kluskę - proboszcza parafii i Macieja Liszko - wikariusza parafii w intencji strażaków oraz ich rodzin zarówno żyjących a także tych którzy odeszli do Pana na wieczny spoczynek. W homilii ksiądz prowadzący podziękował strażakom za ich ciężką, bezinteresowną pracę oraz pomoc jaką na co dzień wykonują na rzecz społeczeństwa, w tym miejscu wspomniał, że strażacy codziennie ryzykują zdrowie i życie, niosąc pomoc podczas pożarów, ale również wypadków drogowych czy powodzi. Nierzadko płacą za to najwyższą cenę.

Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ostrowie Lubelskim reprezentował Józef Gruszczyk - prezes Zarządu natomiast Radę Miejską - Jerzy Sobich przewodniczy Rady. Ponadto w uroczystym nabożeństwie udział wzięły poczty sztandarowe oraz strażacy z poszczególnych jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Na zakończenie Mszy św. ksiądz proboszcz złożył życzenia strażakom i ich rodzinom przede wszystkim zdrowia, wszelkiej pomyślności a także spełnienia oczekiwań i planów, tak osobistych, jak i zawodowych oraz podziękował za poświęcanie, ogromne zaangażowanie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Zwrócił uwagę, że strażacy swoją ofiarną pracą i służbą dają przykład solidarności społecznej, sztuki służenia innym, niesienia pomocy w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

W sposób szczególny dołączamy się do tych życzeń i podziękowań.