Mieszkańcy gminny Ostrów Lubelski uczcili  230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości poprzedziło wystąpienie burmistrza Ostrowa Lubelskiego Józefa Gruszczyka, który w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie dzisiejszego święta dla  wielu pokoleń Polaków.

Mszę świętą w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny odprawił ks. Maciej Liszka, oprawę muzyczną mszy zapewnił Chór Parafialny i Orkiestra Strażacka OSP. Mieszkańców godnie reprezentował poczet sztandarowy gminy Ostrów Lubelski.

Na koniec nabożeństwa wszyscy wierni odnowili śluby złożone przed laty przez króla Jana Kazimierza we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej. Do tych ślubów w swoim wystąpieniu odniósł się również burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk mówiąc min.

…„Dzisiejsza uroczystość łączy dwa wydarzenia historyczne: obwołanie Maryi Królową Korony Polskiej przez króla Jana Kazimierza, podczas ślubów złożonych we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej po potopie szwedzkim i uchwalenie Konstytucji 3 Maja.”…

…Święto Konstytucji 3 Maja to jedno z tych świąt, które powinny jednoczyć.  Bez wspólnej pamięci i symboli wspólnota narodowa, a również nasza lokalna nie przetrwa. Tą oczywistą prawdę rozumieli nasi przodkowie, niestety nie wszyscy…

… Konstytucja 3 Majagruntownie zreformowała państwo: usprawniła władzę ustawodawczą, znosząc godzące w pomyślność Rzeczypospolitej Obojga Narodów liberum veto, wzmocniła władzę wykonawczą – króla i rząd. Przyniosła zmiany systemu obronności kraju, ustanawiając nowoczesne siły zbrojne – wojsko, jako strażnika suwerenności państwa i jego obywateli. Mocno akcentując tradycję chrześcijańską jako fundament narodowej kultury i tożsamości…

…W dniu święta Królowej Polski stańmy do obrony wartości. Tysiąc lat wyrastaliśmy na wartościach chrześcijańskich. Z nich zrodziła się nasza kultura, której się nie wstydzimy i styl życia, który uszanował ojca, matkę, dziecko, starca i żebraka. Dziesięć przykazań stało na straży porządku i ładu w rządzie, w gminie i w rodzinie. Swoje miejsce miał Bóg, Kościół, życie ludzkie, prawda, sprawiedliwość, wolność, ojczyzna, rodzina. Bądźmy mądrzy przed szkodą, szanujmy i ceńmy nasze dziedzictwo, któremu na imię Polska…

Na zakończenie uroczystości władze miasta jak też przedstawiciele ugrupowań politycznych i stowarzyszeń złożyli wieńce. Kwiaty złożono  na skwerze im. 27WDP AK  pod Krzyżem Milenijnym, oraz pod pomnikiem poświęconym obrońcom wiary, bohaterom walk o wolną i suwerenna ojczyznę  na skwerze św. Krzyża w Parku Miejskim.

Poniżej prezentujemy fotorelację z uroczystości.