indeks
BIURO ZKGZL W DNIU 02 KWIETNIA 2021 R. CZYNNE BĘDZIE W GODZ.  OD 7.30 DO 13.00.

KASA DNIU 02 KWIETNIA 2021 R. CZYNNA BĘDZIE W GODZ.  OD 8.30 DO 12.00.

INFORMUJEMY, ŻE PSZOK W NOWODWORZE, BRZOSTÓWCE ORAZ W LUSZAWIE 
W DNIU 03 KWIETNIA 2021 R. CZYNNY BĘDZIE W GODZ OD 10.00 DO 13.00.