Zarządzenie Nr 321/21 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego.