tabela22 1

2

1

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kaznowie w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim


Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kolechowicach w szkołę filialną podporządkowaną organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim