Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pobierzDruki do pobrania

inwestcje

bunia

Ostrzeżenia meteorologiczne

pogoda

ostrow lubelski w mediach

Rodzina 500+

banerek

PARTNERSTWO GMIN

partnerstwo

Dotacje z budżetu państwa

indeks22

Dotacje z budżetu państwa

Genealogia Ostrowa Lubelskiego

genealogią

RODO 1 300x225

logoprojektu


 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrowie Lubelskim spotyka się w swojej działalności z wieloma problemami niepoprawnego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej. W najbliższym czasie będą przeprowadzane kontrole które będą miały na celu zweryfikowanie skali oraz wyeliminowanie nielegalnego poboru wody i zrzutu ścieków. Dlatego wobec Mieszkańców, którzy w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. dobrowolnie zgłoszą fakt nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków i podpiszą umowę z Zakładem gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jak również zaprzestaną nielegalnego odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie zostanie wszczęte postępowanie przewidziane art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Walka z tym procederem leży w naszym wspólnym interesie, bowiem skala bezumownego korzystania z wody, nielegalnego zrzutu ścieków i wód opadowych do sieci kanalizacyjnej ma wpływ na wysokość ponoszonych przez nas wszystkich opłat za wodę i ścieki.

1.Nielegalny pobór wody jak również nielegalne odprowadzanie ścieków.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U. z 2006r. nr 123 poz.858:

  • poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
  • poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Stanowi to wykroczenie zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust.4 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Dz. U 2006r. nr 123 poz. 858) jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000,00 zł.

Ponadto, zgodnie z art. 28 ust. 5 ww. ustawy, w przypadku skazania za powyższe wykroczenie lub przestępstwo sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

2. Nielegalne opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, niezależnie od tego, gdzie są wylewane tj.: do rowu, na pole, czy też na własne podwórko. Proceder ten stanowi wykroczenie, które podlega karze grzywny do 5000 zł.

  1. Zakaz wprowadzania wód opadowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.) „Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.W przypadku wprowadzania wód opadowych i roztopowych a także wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a cyt. wyżej ustawy, czyli kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10 000 zł.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy jak też o zgłoszeniu informacji o nielegalnym poborze wody lub odprowadzaniu ścieków można przekazywać do ZGKiM w Ostrowie Lubelskim:

telefonicznie: nr  0-81 5820 526

listownie: ZGKiM ul. Batalionów Chłopskich 35 , 21-110 Ostrów Lubelski

elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osobiście

 

 z wyrazami szacunku

Dyrektor  ZGKiM

Powałka Robert

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarPobieranie
Pobierz plik (Protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody.docx)Protokół w sprawie stwierdzenia nielegalnego poboru wody.docx 14 kB414

Przydatne linki

Dla mieszkańca

 

Warte uwagi