8 grudnia 2020 roku gmina Ostrów Lubelski otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę Przedszkola Samorządowego w Ostrowie Lubelskim w wysokości 2 700 000 zł.

Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022.

Środki finansowe pochodzą z funduszu COVID-19.