Skład Zarządu OSP Kaznów:osp kaznow

Antoni Maleszyk – prezes

Mateusz Łukaszek – wiceprezes-naczelnik

Lucjan Fiutka – skarbnik

Kamil Fiutka – sekretarz

Zbigniew Fiutka – gospodarz

Komisja rewizyjna:

Michał włosek – przewodniczący

Krzysztof Kwapiński – wiceprzewodniczący

Andrzej Cupryn – sekretarz

Mateusz Wójtowicz  członek