Skład Zarządu OSP Jamy:

Kazimierz Abramik  – prezes

Piotr Grygiel  – wiceprezes

Adam Szkuat  wiceprezes-naczelnikosp jamy1

Michał Szkuat – z-ca  naczelnika

Piotr Markiewicz – skarbnik

Robert Socha – sekretarz

Maria Bielecka  – gospodarz

Grzegorz Grygiel –  kronikarz

Henryk Markiewicz –  członek zarządu

Komisja rewizyjna:

Mirosław Markiewicz  – przewodniczący

Andrzej Abramik – wiceprzewodniczący

Paweł Wolski  sekretarz

Damian Dados – członek