W dniu 3 sierpnia 2017 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie umowę o dofinansowanie na renowację Kapliczki w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.

Kwota dofinansowania: 50 990,00 zł

W ramach zadania wykonany zostanie remont przydrożnej kapliczki szpitalnej z XVII wieku oraz zagospodarowanie jej otoczenia.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".