logo LW BogdankaJednostka OSP w Kaznowie podjęła współpracę z LW Bogdanka w celu poprawy bezpieczeństwa lokalnego. W ramach tejże współpracy jednostka doposażona została w dwa ubrania specjalistyczne typu Nomex, a także miernik wielogazowy, na których zamieszczony został logotyp Spółki. LW Bogdanka zaangażowana jest w tego typu inicjatywy w ramach realizacji swojej Strategii Społecznej Odpowiedzialności, która uwzględnia cele związane zarówno z bezpieczeństwem pracy w kopalni, jak i bezpieczeństwem powszechnym. Kwota finansowego wsparcia wyniosła 7.000,00,- zł +podatek VAT.

Dziękujemy LW Bogdanka za działanie związane ze wspieraniem bezpieczeństwa w gminie Ostrów Lubelski oraz promocję zaangażowaną w działalność ochotniczych straży pożarnych.