herb13 listopada 2017 r. na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została zamieszczona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 (edycja 2018)”. Nasz wniosek na „Przebudowę drogi gminnej nr 103597L (ul. Polna) w Ostrowie Lubelskim” uzyskał 28,7 punktów przyznanych przez członków komisji i znajduje się na poz. 14 spośród 85 wniosków, które spełniły warunki udziału w konkursie.  Do 20 listopada wnioskodawcy mogli zgłaszać pisemne zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków. Ogłoszenie na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków nastąpi do 31 grudnia 2017 r.