herb16 listopada 2017 r. odebrane zostały roboty drogowe polegające na przebudowie ulicy Poprzecznej o długości 85,5 m oraz ulicy Kwiatowej o długości 86,5 m, wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. : „Przebudowa ulic na osiedlu przy ul. Błotnej w Ostrowie Lubelskim”.

    Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej „Nostalit” grubości 8 cm o szerokości 5 m. na podsypce grysowej grub. 4 cm. Krawężniki z obu stron jezdni w pozycji leżącej. Powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej 848,40 m2. Pozostałe warstwy konstrukcyjne podbudowy:
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, Rm =5,0 Mpa - 16 cm
- warstwa z gruntu stabilizowanego cementem, Rm =2,5 Mpa - 12 cm
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego 10 cm
Wartość robót: 104 874,86 zł brutto. Przebudowa ulicy Księżycowej o długości 113 m została odebrana w lipcu br.