Z rąk wojewody lubelskiego Pana Przemysława Czarnka delegacja z Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim przyjęła dyplom uznania za podejmowanie wszechstronnych działań na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, działania mające na celu wzrost integracji społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w realizację projektów służących aktywizacji i integracji społecznej.