herb    7 sierpnia zakończono budowę chodnika w miejscowości Kolechowice - Folwark na odcinku o długości 0,543 km. Wykonawcą robót była firma Handel-Usługi „MAJPEX” s.c. Małgorzata i Jerzy Pyła z Niedźwiady. Wartość robót 180.109,63 zł., w tym udział gminy 108.065,78 zł. Był to etap II budowy chodnika. Etap I na odcinku od szkoły podstawowej do drogi powiatowej o długości 0,494 km. wykonany został w 2015 roku. Wykonawcą tego etapu było Przedsiębiorstwo „TADEX”. Wartość robót wyniosła wtedy 380117,13 zł, a udział finansowy naszej gminy w kosztach zadania 228.070,28 zł.  Łącznie wykonany został chodnik o długości 1,037 km, o wartości 560.226,76 zł. Pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 224.090,70 zł.

    13 października odbył się odbiór inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej miejscowości Rozkopaczew w zakresie budowy chodnika wraz z zatoką autobusową na odcinku o długości 0,599 km. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TADEX”. Wartość robót: 414 939,49 zł. Na tą inwestycję pozyskano dofinansowanie w kwocie 165 975,80 zł. Udział Gminy Ostrów Lubelski w kosztach inwestycji wynosi 60%. tj. 248 963,69 zł. Był to jeden z trzech zaplanowanych etapów realizacji budowy chodnika w tej miejscowości. Kolejny etap, odcinka od cmentarza parafialnego do istniejącego chodnika planujemy wykonać w przyszłym roku.