herb

 

INFORMACJA

o wywieszeniu wykazu nieruchomości

 

GN.6845.5.1.2017 

   Burmistrz Ostrowa Lubelskiego informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim przy ul. Partyzantów 1 wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. Wykaz obejmuje nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr:

  • 2918 o pow. 0,2395 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny, dzierżawa na cele rolnicze;

  • 2919 o pow. 0,1398 ha położona w obrębie 0002 Ostrów Lubelski – rolny,dzierżawa na cele rolnicze;

  • 399 o pow. 11,3900 ha położona w obrębie 0003 Kolechowice, dzierżawa na cele rolnicze.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. w terminie od 25.09.2017 r. do 16.10.2017 r.

Informacja: UM Ostrów Lubelski ul. Partyzantów 1 (pokój Nr 3), tel. 81 85200003 wew. 26

Więcej informacji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ