Poszukujemy Organizacji Partnerskiej
do Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim informuje, że poszukuje organizacji partnerskiej o zasięgu lokalnym dla Gminy Ostrów Lubelski, która mogłaby przystąpić od miesiąca września 2017r. do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym. Więcej informacji o zasadach realizacji Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Programy lub można uzyskać je w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14.