logo

Projekt skierowany jest do 50 kobiet w wieku min. 30 lat, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, w tym 40 os. biernych zawodowo,10 os. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, 30 os. z terenów wiejskich, min 3 os. bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, odchodzące z rolnictwa i planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. oraz Kobiety deklarujące wniesienie wkładu własnego w wysokości min 2% przyznanej dotacji. Pierwszą forma wsparcia oferowaną w ramach projektu jest DORADZTWO ZAWODOWE, którego celem jest uzyskanie informacji o predyspozycjach i preferencjach zawodowych, motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej oraz potrzeb szkoleniowo- doradczych. Wsparciem doradcy zawodowego zostaną objęte wszystkie uczestniczki projektu. Uczestniczki wezmą również udział w szeregu szkoleń pt. ABC przedsiębiorczości w wymiarze 6 dni po 8 godzin na jedną 12/13 osobową grupę, które mają na celu zapoznanie uczestniczek z tematyką związaną z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Podczas szkolenia zostaną przedstawione tematy takie jak:
1.Aspekty prawne i ekonomiczne rozpoczynania działalności
2. Aspekty prawne i ekonomiczne prowadzenia działalności
3.Sprzedaż jako kluczowy aspekt działalności przedsiębiorstwa
4. Podstawy marketingu
5.Podstawy marketingu
6. Opracowanie biznesplanu
Zajęcia mają za zadanie uzupełnić wiedzę niezbędą do rozpoczęcia własnej działaności gospodarczej i pozwolą efektywniej prowadzić przedsiębiorstwo.
Panie uczestniczące w projekcie mogą również ubiegać się o dotację na rozpoczęcie własnej działaności gospodarczej obejmującą bezzwrotne wsparcie, którego maksymalna kwota wynosi 23 398,68 PLN i otrzyma ją 40 kobiet, które uzyskały największą liczbę punktów z oceny wniosków podczas etapu naboru wniosków wraz z biznesplanami. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej dotacji jest zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy i wniesienie wkładu własnego w wysokości 2% przyznanej dotacji. Kobiety zostaną także objęte wsparciem pomostowym przez 6 miesięcy w wysokości nie większej niż minimalne wynagrodzenie. Warunkiem otrzymania wsparcia wskazanie w biznesplanie kategorii wydatków, które będą finansowane w ramach wsparcia.

Rekrutacja trwa do 7 września 2017 r. Do projektu mogą zgłaszać się kobiety w wieku 30+, pozostające bez pracy zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego.

Preferowaną grupą do uczestnictwa w Projekcie będą kobiety, które spełnią następujące kryteria:

a) sprawujące opiekę nad min. 1 dzieckiem w wieku do 7 roku życia
b) zamieszkujące na terenie powiatów: Chełm, chełmski, łęczycki, włodawski,zamojski
c) planujące podjąć działalność gospodarczą w sektorze białej lub zielonej gospodarki
d) planujące utworzenie przedsiębiorstwa społecznego
e) planujące zatrudnienie pracowników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Aby wziąć udział w Projekcie należy :
1. zapoznać się z Regulaminem.
2. wypełnić i własnoręcznie podpisać formularz Rekrutacyjny.
3. Złożyć formularz rekrutacyjny za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dostarczyć osobiście do biura projektu przy ul. Niepodległości 13 lok.94, 21-040 Świdnik
4. przejść pozytywnie weryfikacje formalną.


Wrazie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu ze mną, bądź zapraszam na stronę www.noweperspektywy.com.pl, W załączniku przesyłam formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji oraz regulamin przyznania środków.

Załączniki:
Adres URL:OpisRozmiarPobieranie
Dostęp do URL (Formularz)Formularz 182 kB314
Dostęp do URL (Regulamin przyznawania środków)Regulamin przyznawania środków 171 kB329
Dostęp do URL (Regulamin rekrutacji uczestników)Regulamin rekrutacji uczestników 125 kB343