opsbank

Informacja

w sprawie wydawania skierowań na produkty żywnościowe

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskiem informuje, iż rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej , tj.

1268 PLN DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ

i 1028 PLN DLA OSOBY W RODZINIE.

 

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej będą wydawane na podstawie dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu rodziny za miesiąc lipiec 2017 r.

Wnioski należy składać u pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, w dni robocze w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01.08.2017 r. do dnia 11.08.2017 r. w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek- piątek 7:30-15:30.