Panel Planowanie gospodarki wodą, głównie deszczową w gminie, mieście, w środowisku naturalnym Człowieka i przyrody, w tym w odniesieniu do zwierząt gospodarskich/hodowlanych - tematem konferencji w Ostrowie Lubelskim.

   W czwartek (20 lipca), w Centrum Kultury odbyło się Forum – Panel dyskusyjny nt. planowania gospodarki wodą. Prezentację przedstawiła mgr inż. Katarzyna Gudelis – Taraszkiewicz - Absolwentka Politechniki Gdańskiej Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska.
Panel został zorganizowany przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego przy udziale z Lubelską Izbą Rolniczą i współpracy z firmami z Gdańska - Halma Investment Company oraz Ekobudex sp. z. o.o..
   Inicjatywa organizacji spotkań seminaryjnych powstała blisko dziesięć lat temu. Była to odpowiedź na podnoszoną w środowisku nauki i praktyki lubelskiego rolnictwa konieczność koncentracji sił i środków doprowadzających do optymalnego wykorzystania potencjału naukowo – dydaktycznego.

Kolejne takie spotkanie odbędzie się w październiku.