herb   Zarządzenie Nr 232/2017 Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.