UE

Ponad cztery miliony złotych dotacji na budowę kanalizacji i modernizację oczyszczalni to kolejny gigantyczny zastrzyk zewnętrznych środków, który udało się zdobyć ostrowskim włodarzom.

   Inwestycja obejmie swym zakresem budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi na osiedlu Gościniec oraz zmodernizowaniu bardzo wysłużonej oczyszczalni ścieków w Ostrowie Lubelskim.

- Całe zadanie pochłonie ok. 8 milionów złotych brutto – wyjaśnia Józef Gruszczyk burmistrz Ostrowa Lubelskiego. – Dofinansowanie uzyskaliśmy na poziomie ok. 63 proc. kwoty netto. Pozostałe środki stanowić będą wkład własny gminy. Podpisanie umowy umożliwia między innymi uruchomienie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy.

   Umowę na dofinansowanie pomiędzy Gminą Ostrów Lubelskim a Urzędem Marszałkowskim, dotyczącą dofinansowania wniosku pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ostrów Lubelski" podpisano 28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2019.