herb     16 marca 2017 r. podpisana została umowa pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Gminą Ostrów Lubelski reprezentowaną przez Burmistrza Ostrowa Lubelskiego, której przedmiotem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron przy realizacji zadań inwestycyjnych. Przedmiotem inwestycji jest budowa chodników w miejscowościach Kolechowice-Folwark i Rozkopaczew.

 

Na realizację zadania strony niniejszej umowy zapewniają w swoich budżetach na 2017 rok środki finansowe w kwocie:

Kolechowice-Folwark: chodnik o długości 0,543 km

1) Gmina Ostrów Lubelski - 141 495,00 złotych, co stanowi 60% wartości zadania,
2) Województwo Lubelskie - 94 329,00 złotych, co stanowi 40% wartości zadania.

Rozkopaczew: chodnik o długości 0,599 km

1) Gmina Ostrów Lubelski - 251 317,00 złotych, co stanowi 60% wartości zadania,
2) Województwo Lubelskie - 167 544,00 złotych, co stanowi 40% wartości zadania.

Kwota dotacji zostanie określona ostatecznie po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania w formie aneksu do umowy. Przekazanie środków finansowych nastąpi w terminie do 31 lipca 2017 r. Podpisanie powyższej umowy upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy robót.