Dzień Sołtysa 2017

   Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa – Opiekuna i Gospodarza, proszę przyjąć serdeczne podziękowania za trud, wysiłek i konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Sołtysi to liderzy polskich sołectw. Cechuje ich pracowitość, sumienność i życzliwość, a przede wszystkim otwartość na potrzeby mieszkańców. W dużej mierze od Państwa zaangażowania i pomysłowości zależy to, czy dane sołectwo rozwija się oraz jak zmienia swoje oblicze. To Sołtys potrafi znakomicie zintegrować mieszkańców i wręcz wyzwala w nich aktywność do działania na rzecz środowiska wiejskiego. Składamy najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie w codziennej pracy, która służy kolejnym pokoleniom i jest dobrym przykładem do naśladowania. Życzymy Państwu odwagi i wytrwałości w konsekwentnym realizowaniu planów oraz gotowości do rozwiązywania problemów, a przede wszystkim pozytywnej energii, przyjaznych ludzi w otoczeniu i zadowolenia z pełnienia funkcji społecznej.

podpisy