Zarządzenie Burmistrza Ostrowa Lubelskiego z dn. 21.03.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.