„My pamiętamy pełną prawdę, pełną historię o tamtych czasach. Pamiętamy w szczególności czyn i poświęcenie Żołnierzy Niezłomnych, ale pamiętamy również o tych wszystkich, którzy Niezłomnych Żołnierzy torturowali. Pamiętamy po to, żeby logicznie i sensownie budować przyszłość naszej Ojczyzny…”


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

    W ubiegły poniedziałek (13 marca) w Centrum Kultury odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklętych. Uczestniczyli w nich przedstawiciele władz: Waldemar Podsiadły – pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. ochrony dziedzictwa narodowego i spraw kombatantów, dr Piotr Gawryszczak - przedstawiciel Fundacji Niepodległości, burmistrz Ostrowa Lubelskiego – Józef Gruszczyk, przewodniczący Rady Miejskiej – Robert Powałka, sekretarz gminy – Sylwia Szczepańska, prezes GS SCh - Henryk Goławski. Przybyli także dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu naszej gminy. Zebrani wysłuchali prelekcji dr Piotra Gawryszczaka na temat losów Żołnierzy Wyklętych. Spotkaniu towarzyszyły recitale piosenek patriotycznych w wykonaniu grupy wokalnej działającej w Centrum Kultury.

Małgorzata Sobczyńska