Otwarcie drogi Rozkopaczew-Rudka    W dniu 13.12.2016 r. odebrana została inwestycja drogowa realizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 103620L i nr 103623L na odcinku od drogi powiatowej nr 1563L do drogi wojewódzkiej nr 813 oraz drogi gminnej nr 103626L.
   Przy odbiorze obecny był Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski, przedstawiciele władz Gminy Ostrów Lubelski: Burmistrz Józef Gruszczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Robert Powałka, radni, sołtysi, zaproszeni goście i mieszkańcy. Nie zabrakło także przedstawicieli wykonawcy Dyrektora Technicznego - Pana Marcina Zielińskiego, Kierownika Budowy - Pana Arkadiusza Jemielniaka oraz Kierownika Robót - Pana Piotra Michaleskiego.
     Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafi pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rozkopaczewie ks. Wiesław Nestoruk. Oficjalne otwarcie drogi zostało także uwiecznione przez przedstawicieli mediów.
    Zakres rzeczowy obejmował przebudowę dróg gminnych: nr 103620L od km 0+000 do km 2+512,70; nr 203623L od km 0+000 do km 2+600,00; nr 103626L od km 0+000 do km 0+243,00. Nawierzchnie dróg wykonano z betonu asfaltowego o łącznej długości 5355,70 m, w tym: - 549 mb o szer. 5 m - 3498,7 mb o szer. 4 m - 1308 mb o szer. 3 m z mijankami. Szerokość poboczy po 1,25 m, w tym po 0,75 m utwardzone kruszywem i po 0,50 m gruntowe. Przebudowano 6 szt. skrzyżowań z drogami gminnymi oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 1563L i wojewódzką nr 813. Wykonawca robót była firma STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.
Czas realizacji: od 22.07.2016 do 30.11.2016 r.
Całkowity koszt zadania wyniósł: 2 327 704,79 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 163 852,00
Kwota udziału własnego gminy: 1 163 852,79