POŁOŻENIE GMINY

Jednostka samorządowa Ostrów Lubelski położona jest w środkowej części województwa lubelskiego, wchodzi w skład powiatu lubartowskiego – usytuowana we wschodniej jego części; bezpośrednio graniczy z następującymi jednostkami samorządowymi: Par­czew, Uścimów, Ludwin, Spiczyn, Serniki i Niedźwiada.

Podzielona jest na 15 sołectw (trzy dzielnice-sołectwa w Ostrowie Lubelskim oraz 12 wsi-sołectw są to: Bójki, Jamy, Kaznów, Kaznów Kolonia, Kolechowice I, Kolechowice II, Kolechowice Folwark, Kolechowice Kolonia, Rozkopaczew I, Rozkopaczew II, Rudka Kijańska i Wólka Stara).

Miasto i Gmina Ostrów Lubelski liczy 5687 mieszkańców i  zajmuje obszar 121,7 km2 (w tym miasto 29,6 km2). Lasy stanowią 18% powierzchni ogółem (około 23 km2). Średnia gęstość zaludnienia jest relatywnie niska i wynosi około 51 osób /km2.  

Cały jej obszar zaliczany jest do Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, graniczy z kompleksem Lasów Parczewskich, w jej obrębie znajdują się trzy jeziora: Miejskie, Kleszczów i Czarne oraz zbiornik retencyjny Mytycze w Rozkopaczewie.

Teren tej jednostki administracyjnej o nieco wydłużonym kształcie, rozciągają­cym się w kierunku północ-południe na długości 17 km i szerokości 6 -12 km, przecina płynąca z południa na północ rzeka Tyśmienica.

Głównym i zarazem centralnym ośrodkiem jednostki samorządowej jest miasto Ostrów Lubelski, położone w północno-wschodniej jej części. W stosunku do wsi-so­łectw należących do obszaru gminy, miasto jest położone centralnie, co jest niezmiernie korzystne. Podstawową funkcją miasta jest obsługa ludności i rolnictwa.